Desværre fungerer vores tilmeldingsskema til Fælleshuset ikke.

Men I er meget velkommen til at skrive en mail direkte til kasserer Kirsten Hasman på  
kirsten@stuvehoejgaard.dk og hun vil så reservere og bekræfte den ønskede weekend til dig. Derefter skal du så indbetale depositum på DKK 1.000,00 via MobilePay 364497, som beskrevet nedenfor.

Lige nu er følgende weekender for de kommende år, reserveret:


2022:
11.-13. marts         S.A.34
27.       marts         Standerhejsning.

09.-11. april           S.V.60

19.-22. maj           V.B.17   (torsdag-søndag)
25.-27. maj            S.A.22  (onsdag-fredag)

04.-06. juni            S.V.28  (lørdag-mandag)
10.-12. juni            S.V.17
17.-19. juni             V.B. 6
24.-26.juni             V.H.38

22.-24. juli             SVEN frokost
29.-31. juli              S.A.34

05.-07. august     V.B.36
12.-14. august       Familiedag
20.-22. august      S.A. 12
26.-28. august      V.B. 38

16. - 18. Sept        SVEN-frokost
29. - 30 oktober Bestyrelsesfest

2023:
28.-30. april          V.B.27
12. - 14. maj           S.V 68
19.-21. maj             S.A. 36
2. - 4. Juni             V.B. 6
16. - 18. juni          Fest - 50 års jubilæum
23. - 25 juni           S.A 22
4. - 6. august        V.B 27

2024:
21.-23. juni             S.V.17

Udlejning af Fælleshuset  

     

REGLEMENT FOR LEJE AF FÆLLESHUSET:

Huset og lokalerne kan benyttes til møder, foreningsarrangementer og kan udlejes til medlemmer ved familiefester m.m. 

Huset udlejes fra 1/4 - 31/10. Vinter udlejes huset ikke.

Man har huset fra f.eks. fredag kl. 16.00 samt hele lørdagen til endt leje søndag kl. 12.00. 

Pris (fra den 1/7-22): DKK 1.500,00 samt slutrengøring DKK 1.000,00 = DKK 2.500,00.

 

Hvis man ønsker at beholde huset hele søndagen koster det et tillæg på DKK 500,00 og man afleverer så nøgler mandag kl. 12.00 Dage før/op til weekenden vil også koste DKK 500,00 pr. dag i leje.
 

Der kræves et depositum på DKK 1.000,00 ved reservation af huset. Disse penge returneres ved endt leje hvis der ikke er ødelagt noget under lejen som skal fratrækkes depositum.

Ved annullering af huset foretages senere end 3 uger før lejeperioden, så tilbagebetales depositum ikke.

Depositummet skal indbetaler på MobilePay på nummer 364497  ved bestilling  og beløbet på DKK 2.500,00 skal betales senest 14 dage før udlevering af nøglen  også på Mobilepay 364497 

Man kan benytte Fælleshusets internet. Tilslutnings-oplysninger står på seddel i anretterværelser.

Man har mulighed for at få opsat en fadølsbar i lokalet. Dette vil koste DKK 200 og inkluderer opsætning/nedtagning og kulsyre. Beløbet fratrækkes det indbetalte depositum.

Af hensyn til de medlemmer, der bor nærmest Fælleshuset og langs vejene ud af haveforeningen, er det en selvfølge, at unødig støjende adfærd, såvel under selve festlighederne som ved hjemkørsel, ikke finder sted 

Festfyrværkeri må ikke affyres ifølge lovgivningen. 

Ved opstilling af partytelte o.l. opsat i haven, må der ikke spilles høj musik og efter kl.01:00 skal der være ro af hensyn til naboerne 

Flaget må godt benyttes, men husk at dette skal ned ved solnedgang – dog senest kl. 20:00. Klub-flaget må ikke tages ned. Små papir- og plastikflag, samt skilte som henviser til Fælleshuset, skal være fjernet efter endt fest. 

 

Mad -og festaffald skal man selv tage med fra festen. I sommerperioden kan dette afleveres i Containergården. Udenfor sæsonen skal man selv tage det med hjem.  

Vi håber at medlemmerne vil værne om vores Fælleshus, når dette benyttes. 

Den der lejer huset har naturligt det fulde ansvar og er erstatningspligtig for eventuel beskadigelse af borde, stole, service m.m. Hvis dette ikke overholdes vil et beløb blive trukket depositum. 

Nøgler til huset udleveres om fredagen kl. 16 ved huset af Frank (vores Vicevært)
Aftal evt. anden tid med Frank på tlf: 28 60 90 78.

Rygning er forbudt inde i huset. 


Lokalerne skal afleveres som følger: Husk derfor at:                
* sætte stole op på ryddede bord.
* al service er rengjort og sat i skabe/skuffer.               
* fjerne alt affald/ flasker (containergården lukker kl.12:00 om søndagen)
* lukke alle vinduer
* lukke varmen (skal højst stå på 2)
* sætte alle havemøbler op på fliserne foran hoveddøren.

Når man er færdig og skal forlade huset, så husk at slukke alt lys og låse dørene. 

Nøglerne afleveres i postkassen på adressen: Frank Pedersen - Stuvehøjgårds Allé 16. 

 

Al flagning foregår fra flagstangen på plænen foran klubhuset. Standerflag på flagstangen ved garager må ikke tages ned.