top of page

Containergården

 

Medlemmerne kan benytte haveforeningens containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), batterier og haveaffald. 

Haveaffald: 
Det er strengt forbudt at smide sække med haveaffald i containeren. Sækkene skal tømmes, så det alene er haveaffaldet der smides i containeren. Brug skubbepinden når du tømmer haveaffald. Dette mindsker spildplads som er en udgift for haveforeningen

Papir og flasker:
Der er opsat en beholder ved containerpladsen, hvor man har mulighed for at aflevere blade og aviser samt en beholder til flasker og en beholder til gamle batterier. Derudover står der også en papircontainer ved indgangen Ågerupvej

Restaffald:

Tømmes 1 x ugl. Må ikke være overfyldte, så de gaber. Så tømmes de ikke

Madaffald:

SKAL leveres i kommunens grønne madaffaldsposer. Containerne må ikke vendes rundt og de må ikke overfyldes. Så tømmes de ikke

Plastaffald:

Tømmes hver 14. dag

Må ikke overfyldes. 

Pap, metal:

Se tømmekalender

Tømmekalender 2022 for Stuvehøjgaards Alle 2 (Miljøspot), 2750 Ballerup (vestfor.dk)  

Åbningsdage og tider:

Containergården har åben hver dag i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober. 

 

Ved anvendelse af kolonihaven om vinteren (efter gældende regler jf. deklaration), hvor containergården er lukket, er medlemmerne selv pligtige til at bortskaffe egen dagrenovation/haveaffald m.m.

Henstilling og/eller indkastning af dagrenovation/haveaffald m.m. i eller udenfor containergårdens åbningstid er strengt forbudt.

Dersom man ikke er i besiddelse af en bil, kan man med fordel forhøre sig hos sine naboer eller øvrige medlemmer af foreningen, om nogen skal afsted til de kommunale affalds- eller lossepladser og genbrugsstationer med affald. Medlemmer må meget gerne køre til containergården for at høre, om der er noget affald, som i denne forbindelse kan medtages.

 

Nærmeste genbrugsstationer:

Smørum Genbrugsstation
Hassellunden 2B
2765 Smørum

Åbningstider og dage:
Kl. 10.00 – 18.00 i månederne marts-oktober (lukket hver torsdag)
Kl. 10.00 - 17.00 i månederne november-februar (lukket hver torsdag)
Derudover holdes der lukket den 24., 25., 26. december samt den 31. december og den 1. januar

Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup
Åbningstider og dage:
Bemandet alle dage kl. 10.00 – 18.00 
Ubemandet alle dage kl. 18.00 -10.00 - kræver tilmelding her


Øvrige genbrugsstationer via Vestforbrænding: Se mere her

 

Containergården.jpg
bottom of page