CONTAINERGÅRDEN

 

Medlemmerne kan bruge haveforeninges containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), batterier og haveaffald. 

Der er opsat en beholder ved containerpladsen, hvor man har mulighed for at aflevere blade og aviser samt en beholder til flasker.  Samt beholder til gamle batterier.

 

Trærødder kan også afleveres på et anvist område.

Dersom man ikke er i besiddelse af en bil, kan man med fordel forhøre sig hos naboerne, om nogen skal til den kommunale affalds- eller losseplads og genbrugsstationer med affald.

Medlemmer må meget gerne køre til containergården for at høre, om der er noget affald, som i denne forbindelse kan medtages.

Ketchup-, silde- og medicinflasker og lignende modtages ikke.

Det samme er gældende for metal.

Henstilling og/eller indkastning af dagrenovation/haveaffald m.m. i eller udenfor containergårdens åbningstid er strengt forbudt.

Containergården har åbent hver søndag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 undtagen påske- og pinsesøndag. Her vil der være åbent om mandagen.
I oktober er åbningstiden fra kl. 11.00 til kl. 12.00.

 

Containergården åbner første gang i starten af april og lukker sidste søndag i oktober (se kalender).

Ved anvendelse af kolonihaven om vinteren (efter gældende regler), hvor containergården er lukket, er medlemmerne selv pligtige til at bortskaffe egen dagrenovation/haveaffald m.m.

 

Der vil altid være mindst et bestyrelsesmedlem for at anvise afleveringsmuligheder.

 

Nærmeste genbrugsstation ligger på  

Ledøje-Smørum genbrugsstation
Hassellunden 2B
2765 Smørum

Åbningstider
Alle dage 10.00 – 18.00
Lukket den 24. 25. 26. og den 31. december samt den 1. januar.

Vestforbrændning ligger på Ejby Mosevej 219 i Glostrup. Åbningstid er alle hverdag kl. 06.00 - kl. 15.30, lørdage kl. 08.00 - kl. 13.00. Yderligere oplysninger finder du på: www.vestfor.dk/web/ama/affaldsmodtagelse