Fællesarbejde og P-pladsformænd:

 

Refererer til vedtægternes § 8. stk. 8.1, 8.2 og 8.3 for Andelshaveforeningen STUVEHØJGAARD samt Ordensreglernes punkt 19.

 

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt at holde sin del af vejen udenfor egen havelod.

 

Bestyrelsen (som regel ved pladsformanden i samarbejde med parkeringspladsens medlemmer) kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde (se under haver og parkering).

 

Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod - for nuværende 500,oo kr. - for hver udeblivelse. En pålagt bod er pligtig ydelse i lejeforholdet.


Navne og kontakt på pladsformænd:

Plads 100:
Stuvehøjgaards Allé 1-39
Formand: Henrik, nr. 29

Plads 200: 
Stuvehøjgaards Allé 4-18
Formænd: Pia og Brian

 

Plads 300:
Stuvehøjgaards Allé 41-65
Formand: Søren, nr. 53 

Plads 400:
Stuvehøjgaards Allé 20-56
Formand: Henrik, nr. 34 

Plads 500:
Ved Højen 1-25
Formand: Pt. vakant

Plads 600:

Ved Bålpladsen 2-40
Formand: Rasmus, nr. 20 
 

Plads 700:
Ved Højen 2-40
Formand: Susanne, nr. 14

 

Plads 800:
Ved Bålpladsen 42-78
Formand: Martin, nr. 68

Plads 900: 

Ved Bålpladsen 1-41
Formand: Dorthe, nr. 1  

Plads 1000:

Stuvehøj Vænge 2-44
Formand: Pt. vakant   

 

Plads 1100:                                                                 

Ved Bålpladsen 45-77
Formand: Anette

Plads 1200:

Stuvehøj Vænge 46-78 
Formand: Pt. vakant                                                                      

Plads 1300:

Stuvehøj Vænge 1-25       
Formand: Line, nr. 17