Kontakt venligst pladsformand. 

 

Refererer til Vedtægter for Andelshaveforeningen STUVEHØJGAARD § 8. stk. 8.1 og 8.2, samt Ordensreglernes § 19:

 

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt at holde sin del af vejen udenfor egen havelod.

 

Bestyrelsen (som regel ved pladsformanden i samarbejde med parkeringspladsens medlemmer) kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde (se under haver og parkering).

 

Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod - for nuværende 500,oo kr. - for hver udeblivelse.

En pålagt bod er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Nave og kontakt på pladsformænd

Plads      Adresse                      Formænd.     Adresse på Formænd 

100 pl    stuve.hj alle 1-39        Henrik           Nummer 29

200 Pl    stuve.hj alle 4-18.      Pia og Brian  

300 Pl    stuve.hj alle 41-65.    Søren             Nummer 53

400 Pl.   stuve.hj alle 20-56.   Henrik.           Nummer 34

500 Pl.   ved højen 1-25.         Jesper R-T.    Nummer 25

600 Pl    ved bål. Pl 2-40.       Rasmus.         Nummer 20

700 Pl.    ved højen 2-40.        Susanne        Nummer 14

800 Pl.   ved bål. Pl 42-78  

900 Pl.   ved bål. Pl 1-41.         Dorthe.           Nummer  1

1000 PL. stuve.hj. Væ. 2-44  

1100 Pl   ved bål. Pl 45-77.      Anette  

1200 Pl   stuve.hj. Væ. 46-78  

1300 Pl   stuve.hj. Væ. 1-25.    Line.               Nummer 17