Der skal tegnes en BRANDFORSIKRING omfattende de på grunden (havelodden) beliggende bygninger.

©2018 by Stuvehøjgaard. jrt