HAVEVANDRING

 

Bestyrelsens medlemmer går på havevandring i løbet af året - som regel de tre første uger i JULI, samt i OKTOBER.

 

Formålet med havevandringen er, at se efter om haverne er bragt i orden ifølge ordensreglerne, jævnfør Ordensreglerne § 2, § 3, § 4, § 17, § 18, samt § 23.

 

Her vil bestyrelsen påse om hække er klippede, at der ikke forekommer ukrudt under hække. At selve kolonihaven fremstår plejet (og ikke ligner en ukrudtsmark med ukrudt og byggematerialer og lignende affald), at der ikke forekommer ukrudt på stiarealer udenfor kolonihavens område, det være sig ud mod parkeringspladser og adgangsstier.

 

Bestyrelsen kan, dersom der konstateres tilsidesættelse af gældende regler, tildele det pågældende medlem en påtale med henstilling om at få overnævnte forhold bragt i overensstemmelse med gældende regler.

 

Undladelse  af at efterkomme en påtale kan medføre, at bestyrelsen træffer beslutning om ophævelse af medlemsskab af kolonihaveforeningen.

 

 

Medlemmer må selv om, hvordan man ønsker at indrette sin have - om man ønsker mange blomster - fliser og krukker eller græs over det hele. Bare så det er så nemt som muligt at passe kolonihaven.