Parkering eller leje af Trailer

Foto af trailer .jpg

Der henvises til Ordensregler § 12, samt Deklarationen § 11.

 

Biler og motorcykler henvises til parkeringspladser, hvor parkering altid skal ske mod midterrabatten (de små områder i midten af parkeringspladsen).

Trailere henvises til parkeringspladsen ved klubhuset, og skal ske uden gene for klubhusets gæsteparkering. 

 

Parkering på kolonihaveforeningens grønne arealer (græsrabatter og lignende) er ikke tilladt.

 

Dersom et medlem gentagne gange tilsidesætter ovennævnte regler, og har modtaget mundtlige og skriftlige påtaler, kan dette medføre,  at bestyrelsen træffer beslutning om opsigelse af medlemsskab af kolonihaveforeningen.

 

HENSTILLING AF TRAILERE.

 

På 42-siden ved Klubhuset er der indrettet mulighed for henstilling af trailere og lignende

LEJE AF TRAILER:

Foreningens vicevært Frank kan kontaktes på tlf: 28609078 eller E.mail: frankanni@webspeed.dk

for leje af trailer til 50 kr pr dag.