Når du skal bygge om eller nyt

Når du skal bygge om eller bygge nyt, er det vigtig af du bruger følgende nedenstående tjekliste punkt 1-7:

 

Der skal udfærdiges en igangsætningstilladelse før noget byggeri kan opstartes. 

En igangsætningstilladelse koster kr. 600,00 og kan overføres på to måder:

MobilePay:
364497

Reg. og kontonummer: 
5341 – 0417382


 

 1. Læs byggereglerne her i PDF-filen i højre hjørne

 2. Ved nedrivning af gammelt hus:

  Kontakt Vurderings- og byggeudvalget på mail via bestyrelsens Email kontakt@stuvehoejgaard.dk med en begrundelse og dato for nedrivning. De vil eventuelt vende tilbage og bede om tegningerne

 3. Afvent godkendelse. inden opstart (husk at byggeriet skal være færdig inden 2 år fra nedrivningsdatoen 

 4. Ved udbygning eller nybygning:

  Upload diverse tegninger og skitser til Vurderings- og byggeudvalget på mail via Email: kontakt@stuvehoejgaard.dk med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at bygge eller lave om.

 5. Afvent godkendelse inden opstart

 6. Når byggeriet er færdigt, skal dette meddeles til Vurderings- og byggeudvalget i formularen herunder

 7. Der vil derefter blive udfærdiget en ibrugtagningstilladelse som vil blive tilsendt til dig