LOKALPLAN 182

Vi anbefaler at denne side læses fra computeren, da rækkefølgen på siden via en telefon ikke er retvisende

Den 3. marts 2022


Referat fra arbejds- og dialog-møde med Ballerup Kommune

Den 21. maj 2021


Ballerup Kommunes svar i klagesag 1019743 vedr. Lokalplan 182

Den 10. marts 2021


Brev fra Ballerup Kommune til indsigere omkring lokalplan 182

Den 25. januar 2021


Ballerup Kommunes lokalplan 182 - endelig vedtaget

Den 23. oktober 2019


Brev fra Kolonihaveforbundet til Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse

Den 29. oktober 2021


Orienteringsbrev fra Ballerup Kommune omkring ophævet lokalplan 182

Den 25. april 2021


Brev fra Ballerup Kommune om hvordan lokalplan 182 skal fungere i praksis

Den 8. marts 2021


Afslag fra Ballerup Kommune på klage over lokalplan 182

Den 20. september 2020


Høringssvar til lokalplan 182 fra Stuvehøjgaards bestyrelse

Den 27. oktober 2021


Afgørelse fra Planklagenævnet i om Ballerup Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 182


Den 23. april 2021


Anmodning om fristforlængelse fra Ballerup Kommune vedr. fristoverskridelse


Den 19. februar 2021


Klage fra Kolonihaveforbundet til Planklagenævnet over lokalplan 182

Den 18. september 2020


Høringssvar til lokalplan 182 fra Kolonihaveforbundet


Den 26. maj 2021


Afslag på opsættende virkning i klagesag om Ballerup Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 182

Den 7. april 2021


Opdateret klage fra Kolonihaveforbundet over lokalplan 182  

Den 13. februar 2021


Information fra Stuvehøjgaards bestyrelse omkring vedtaget lokalplan 182

Den 18. august 2020


Brev fra Ballerup Kommune omkring frist for indsigelse via høringssvar til lokalplan 182