FÆLLESARBEJDE OG P-PLADSFORMÆND


Refererer til vedtægternes § 8. stk. 8.1, 8.2 og 8.3 for Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard samt Ordensreglernes punkt 19.


Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt at holde sin del af vejen udenfor egen havelod.


Bestyrelsen (som regel ved pladsformanden i samarbejde med parkeringspladsens medlemmer) kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde.

Hvis et medlem ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod.


Navne og kontakt på pladsformænd:

​(Opdateret september 2021 - husk at sende evt. opdateringer til bestyrelsen)

Plads 100:
Stuvehøjgaards Allé 1-39
Formand: Henrik Frost, nr. 29

Plads 200:
Stuvehøjgaards Allé 4-18
Formand: Pia Villadsen, nr. 18


Plads 300:
Stuvehøjgaards Allé 41-65
Formand: Søren Friis, nr. 53

Plads 400:
Stuvehøjgaards Allé 20-56
Formand: Henrik Smedegaard, nr. 34

Plads 500:
Ved Højen 1-25
Formand: Martin Olsen, nr. 1

​Plads 600:

Ved Bålpladsen 2-40
Formand: Rasmus R. Christensen, nr. 20


Plads 700:
Ved Højen 2-40
Formand: Anne Juhl, nr. 10


Plads 800:
Ved Bålpladsen 42-78
Formand: Martin Busk, nr. 68

Plads 900:

Ved Bålpladsen 1-41
Formand: Dorthe Aurvig, nr. 1

Plads 1000:

Stuvehøj Vænge 2-44
Formand: Esben Bondo, nr. 36


Plads 1100:

Ved Bålpladsen 45-77
Formand: Anette Rolsted, nr. 77

Plads 1200:

Stuvehøj Vænge 46-78
Formand: Brian Østergreen, nr. 62

Plads 1300:

Stuvehøj Vænge 1-25
Formand: Line Svendsen, nr. 17