Bestyrelsen 2023

Formand

Inge Holtkøtter

Kasserer

Kirsten Hasman

Næstformand

Janni Clausen

Øvrige bestyrelse

Steen Rejnegaard
Fawad Khasadar
Hajar Jai

Rikke Barnstein

Suppleanter

Karen Busted Stengelhøj

Birthe Flensborg

Om bestyrelsesarbejdet - og hvordan du kan komme med


Alle haveejere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen. 

Man vælges for 2 år af gangen.


Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen.


Vi holder møde ca. én gang om måneden.

Alle møder fastlægges frem i tiden, så man ved det i god tid.

I april-oktober holdes møderne i haveforeningens hovedhus, mens møderne den resterende del af året afholdes hos skiftende bestyrelsesmedlemmer.


Det er vigtigt for en velfungerende haveforening at have en bestyrelse, der er sammensat af både nye og gamle haveejere, som har lyst til at være med til at udvikle, vedligeholde og engagere sig i det arbejde, der er nødvendigt, for at haven kører rundt. 


Vi håber, du har lyst til at engagere dig i enten bestyrelsen eller ét af vores udvalg. Tag fat i os, hvis du har spørgsmål - og mød op på Generalforsamlingen og giv din mening til kende, send et forslag eller stil op til et udvalg. Vi glæder os til at se dig.