GENERALFORSAMLING


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Find foreningens gældende vedtægter og ordensregler på denne side >>.


Ønsker du at stille et forslag til generalforsamlingen, skal du anvende den forslagsskabelon, som findes i dokumenterne herunder.

I skabelonen finder du også en vejledning til, hvordan du stiller dit forslag korrekt.


Næstkommende generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året, senest 4 måneder efter vandregnskabet er lavet.

Relevante dokumenter findes herunder, ligesom de udsendes på mail.

Husk, du kun kan medbringe én fuldmagt pr. have.

Indkadelse til generalforsamling

Årsrapport

Budget

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesforslag 1

Netbank

Bestyrelsesforslag 2

Betalingskort

Bestyrelsesforslag 3

Maskinpark

Bestyrelsesforslag 4

Engangsvederlag

Medlemsforslag 1

Grønt udvalg

Medlemsforslag 2

Blomstereng

Medlemsforslag 3

Drop fyrværkeri

Fuldmagt til brug 

ved generalforsmaling

Skabelon til medlemsforslag

Generalforsamling 2023

Der blev afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 17. april kl. 18.30 i den lille sal på Tapeten, Magleparken 5 2750 Ballerup.

Referat fra

generalforsamlingen

Indkadelse til generalforsamling

Årsrapport 2022

Budget 2023

Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsesforslag 1

Administration

Bestyrelsesforslag 2

Vedligehold af stier

Bestyrelsesforslag 3

Maling af skure

Bestyrelsesforslag 4

Nye vandmålere

Medlemsforslag 1

Byggeri

Medlemsforslag 2

Legeplads

Generalforsamling 2022

Referat fra

generalforsamlingen

Referat ekstraordinær

generalforsamling

august 2022

Årsrapport 2021

Budget 2022

Referat ekstraordinær

generalforsamling

september 2022

Bestyrelsens beretning 2022

Generalforsamling 2021

Referat fra

generalforsamlingen

Referat ekstraordinær

generalforsamling

2021