BESTYRELSEN INFORMERER


Containergården - manglende tømning pga. overfyldning:
Opdatering den 3. juli

Der har været mange problemer med manglende tømning af alle affaldsdcontainere, fordi de overfyldes, og så bliver de ikke tømt. Containere tømmes kun, så længe låget er lukket helt på alle containere.

Der er bestilt ekstra plast- og ekstra restcontainer, som kommer til at øge kapaciteten med næsten 15 %.

Vi betaler et grundgebyr pr. container som også indbefatter tømning, så der kan ikke bestilles ekstra containere og kun betales for selve containeren.

Der er en fast aftale på 34 tømninger pr, år for restaffald mellem Ballerup Kommune og Vestforbrændingen, så det er ikke muligt at bestille oftere eller flere tømninger løbende.

I bestyrelsen ønsker vi at bevare ordningen med åben containergård og det er vores overbevisning, at hvis der sorteres, og man løbende afleverer affald, så bliver containerne ikke overfyldte. Møder man fyldte containere, skal man tage sit affald med igen, og tjekke hvornår næste tømning er. Det kan gøres på den laminerede oversigt på porten til containergården eller online - se mere om hvordan du ser tømmekalenderen her. 

Containergården er beregnet på alm. husholdningsaffald. Har man større mængder affald, må man tage på genbrugsstation.

Vi holder selvfølgelig løbende øje med containergården og afventer effekten af de ekstra containere der er bestilt.


Vedr. luftventiler der er fjernet:

Er din luftventil i brønden fjernet ifm. udskiftningen af vandmåleren, skal du senest den 1. juni 2023 give besked til bestyrelsen, hvis du ønsker, at denne genetableres. Send en mail til kontakt@stuvehoejgaard.dk og husk at angive din haveadresse og et telefonnummer vi kan kontakte dig på


Ny hjemmeside:
Søndag den 9. april

Vores gamle hjemmeside stoppede pludselig med at virke, og i den forbindelse besluttede vi at lave en ny. Det er den, du læser på hér, og vi har kopieret al materialet med over. Ifm. flytningen kan der være sket ét og andet hist eller hér. Så opdager du noget, du synes mangler, så giv lyd. Vi arbejder også på at få sat kontaktformularer osv. på, men det kommer hen ad vejen. God fornøjelse med den nye side.


Containergården er åben:
Lørdag den 1. april

Containergården er nu igen åben, da sæsonen er startet.

Husk reglerne: Ingen storskrald - der skal sorteres korrekt - hvis alle spande i én kategori er fuldt, kan du ikke smide det i en anden, og du må ikke stille det på jorden. Tag i stedet affaldet med hjem, kontakt bestyrelsen og afvent, at spandende tømmes. Hvis spandende er overfyldte eller der står skrald omkring spandende, bliver de ikke tømt.


Leje af fælleshuset

Torsdag den 9. juni 2022
Fra og med den 1. juli 2022 stiger udgiften for leje af Fælleshuset fra DKK 2.100,00 til DKK 2.500,00 for en weekend. Det skyldes øgede udgifter til rengøring og diverse forbrugsafgifter. Aktuelle bookninger berøres ikke.


Udgifter til valuar

Torsdag den 12. maj 2022
Fra og med den 1. maj 2022 koster det DKK 2.000,00 at sælge sin andel. Beløbet skal, jf. GF 2021, dække de øgede udgifter til valuar.


Tilbageholdelse af penge ifm. salg

Torsdag den 12. maj 2022

Det er besluttet, at der fremover vil blive tilbageholdt DKK 3.000,00 til evt. efterbetaling for vand ved salg af haver.


Facebook
Følg med i vores lukkede Facebookgruppe, som kun er for haveejere. Her informerer bestyrelsen løbende om nyheder, som du ligeledes kan læse her på hjemmesiden, og ellers kan Facebookgruppen bruges til at komme i kontakt med dine med-kolonister eller dele ting. 
Husk, at bestyrelsen ikke sagsbehandler på Facebook - her skal du i stedet skrive til os på kontakt@stuvehoejgaard.dk

Ansøg om medlemsskab her >>