ROTTEBEKÆMPELSE


Vi er ofte plaget af rotter i kolonihaverne. Du kan afhjælpe det ved at samle nedfaldne bær og frugter sammen og smide på kompost eller ud. Sørg også for at holde styr på skraldet.

Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du anmelderpligt overfor Ballerup Kommune hos Teknisk Forvaltning.

Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til de kommunale myndigheder.

Her anmelder du hvis du ser en eller flere rotter på dit havelod.