ROTTEBEKÆMPELSE


Vi er ofte plaget af rotter i kolonihaverne.

Her finder du tips til hvordan de bekæmpes.

Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du anmelderpligt overfor Ballerup Kommune hos Teknisk Forvaltning. Pligten påhviler alle borgere - såvel grundejere som lejere.


Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til de kommunale myndigheder.

Her anmelder du hvis du ser en eller flere rotter på dit havelod.