CONTAINERGÅRDEN


Medlemmerne kan benytte haveforeningens containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), batterier og haveaffald.


Næste tømning

Se mere på Tømmekalender 2023. Du skal vælge Stuvehøjgaards Alle 2 (Miljøspot), 2750 Ballerup for at se kalenderen.


Åbningsdage og tider

Containergården har åben hver dag i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober.


Ved anvendelse af kolonihaven om vinteren (efter gældende regler jf. deklaration), hvor containergården er lukket, er medlemmerne selv pligtige til at bortskaffe egen dagrenovation/haveaffald m.m.

Henstilling/indkastning af al slags affald er strengt forbudt. Dit affald skal kunne smides i en container, hvor låget skal kunne lukkes, ellers skal det tages med hjem, og så skal du afskaffe dit affald på anden vis.


Haveaffald
Det er strengt forbudt at smide sække med haveaffald i containeren. Sækkene skal tømmes, så det alene er haveaffaldet der smides i containeren. Brug skubbepinden når du tømmer haveaffald. Dette mindsker spildplads, som er en udgift for haveforeningen

Papir og flasker
Der er opsat en beholder ved containerpladsen, hvor man har mulighed for at aflevere blade og aviser samt en beholder til flasker og en beholder til gamle batterier. Derudover står der også en papircontainer ved indgangen Ågerupvej

Restaffald

Tømmes 1 x ugl. Må ikke være overfyldte, så de gaber, så tømmes de ikke

Madaffald

SKAL leveres i kommunens grønne madaffaldsposer. Containerne må ikke vendes rundt og de må ikke overfyldes, så tømmes de ikke

Plastaffald

Tømmes hver 14. dag

Må ikke overfyldes.

Pap, metal

Se tømmekalender

Dersom man ikke er i besiddelse af en bil, kan man med fordel forhøre sig hos sine naboer eller øvrige medlemmer af foreningen, om nogen skal afsted til de kommunale affalds- eller lossepladser og genbrugsstationer med affald. Medlemmer må meget gerne køre til containergården for at høre, om der er noget affald, som i denne forbindelse kan medtages.


Nærmeste genbrugsstationer

Smørum Genbrugsstation
Hassellunden 2B
2765 Smørum


Åbningstider og dage
Kl. 10.00 – 18.00 i månederne marts-oktober (lukket hver torsdag)
Kl. 10.00 – 17.00 i månederne november-februar (lukket hver torsdag)
Derudover holdes der lukket den 24., 25., 26. december samt den 31. december og den 1. januar

Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup


Åbningstider og dage
Bemandet alle dage kl. 10.00 – 18.00
Ubemandet alle dage kl. 18.00 – 10.00, det kræver dog tilmelding her


Øvrige genbrugsstationer via Vestforbrænding
Se mere her