NÅR DU SKAL BYGGE OM ELLER NYT

Byggeregler 2020

Når du skal bygge om eller bygge nyt, gælder følgende regler


 • Der skal udfærdiges en igangsætningstilladelse før noget byggeri kan opstartes. En igangsætningstilladelse koster 600 kr. og kan overføres via MobilePay eller bankkonto. Se overførselsmulighederne nederst på siden.

 • Læs og overhold byggereglerne.

 • Ved nedrivning af gammelt hus:

  1. Kontakt Vurderings- og byggeudvalget på e-mail kontakt@stuvehoejgaard.dk med en begrundelse og dato for nedrivning. De vil eventuelt vende tilbage og bede om tegningerne for det nye som skal bygges

  2. Afvent godkendelse inden opstart (husk at byggeriet skal være færdigt inden 2 år fra nedrivningsdatoen)

 • Ved udbygning eller nybygning:

  1. Upload diverse tegninger og skitser til vurderings- og byggeudvalget på e-mail kontakt@stuvehoejgaard.dk med en kort beskrivelse af, hvad du ønsker at bygge eller lave om.

  2. Afvent godkendelse inden opstart

 • Når byggeriet er færdigt, skal dette meddeles til vurderings- og byggeudvalget via e-mail kontakt@stuvehoejgaard.dk, som efterfølgende skal udfærdige en ibrugtagningstilladelse, som vil blive tilsendt til dig


Betaling for ansøgning om igangsættelse kan betales på MobilePay 364497 eller Reg. og kontonummer: 5341 – 0339179.

Der kan ikke betales med kontanter.